Επιστολή που έχει σταλεί στους Δήμους σχετικά με τη μετακίνηση εργαζομένων στις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων προς τους ΕΟΑ