Μετονομασία/Αναβάθμιση Τεχνικών Μηχανικών και Βοηθών Λειτουργών Πληροφορικής και οι οποίοι κατέχουν Πανεπιστημιακό Δίπλωμα