Επιστολή προς ΓΔ υπ. Εσσωτερικών με θέμα τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης