Κατάργηση του άδικου μέτρου της μείωσης των κλιμάκων εισδοχής κατά 10% σε συγκεκριμένες περιπτώσεις νεοεισερχομένων