Αρνητική η απάντηση της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ στο προσχέδιο συμφωνίας για τους χαμηλόμισθους

Προς Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Απάντηση ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ για το προσχέδιο συμφωνίας για τους χαμηλόμισθους

Αγαπητέ Γιώργο, 

Αναφορικά με το τελικό προσχέδιο συμφωνίας που μας αποστάλθηκε χτες, σας ενημερώνουμε ότι η θέση της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ είναι αρνητική. 

Η εφαρμογή της επιταχυνόμενης ανέλιξης εντός των κλιμάκων Α2-5-7 και η τοποθέτηση στην κλίμακα Α7 μετά από συσσωρευμένη υπηρεσία 18 χρόνων για υπηρετούντες υπαλλήλους μόνιμου και αορίστου χρόνου καθώς και νεοεισερχόμενους στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, μας βρίσκει σύμφωνους και μας ικανοποιεί αφού αποτελεί και δική μας αξίωση. 

Εντούτοις το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην συσσωρευμένη υπηρεσία των 18 χρόνων η τυχόν υπηρεσία στην κλίμακα Α1-2-5 για εργαζόμενους που ασκούσαν τα ίδια καθήκοντα, δεν μας επιτρέπει για λόγους αρχής να συμφωνήσουμε με την ολότητα του προσχεδίου συμφωνίας που μας στείλατε. 

Σημειώνουμε σχετικά ότι η συντεχνία μας, με κοινή ανακοίνωσή της με την ΠΑΣΥΔΥ και ΟΗΟ ΣΕΚ την 31η Οκτωβρίου 2023 ενημέρωνε δημόσια για την κατάληξη σε συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών για τους χαμηλόμισθους υπαλλήλους στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στην οποία περιλαμβάνεται η εφαρμογή επιταχυνόμενης ανέλιξης εντός των κλιμάκων Α2-5-7 καθώς και την μισθολογική ανέλιξη τους στην κλίμακα Α7 μετά από συσσωρευμένη υπηρεσία 18 ετών που συμπεριλαμβάνει και τυχόν υπηρεσία στην κλίμακα Α1. Όπως ενημερώσαμε η υλοποίηση της συμφωνίας της 31 Οκτ 2023 θα γίνει μέσω των προϋπολογισμών του 2024. 

Στις 20 Νοεμβρίου, με κοινό email τους οι τρεις συντεχνίες προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, σας ενημέρωναν ότι το προσχέδιο συμφωνίας που είχατε αποστείλει τότε, είναι αποδεκτό μόνο στην περίπτωση που περιληφθεί η υπηρεσία στις Α1-2-5 όπως ήταν η συμφωνία της 31η Οκτωβρίου. 

Σε κοινή ανακοίνωση των 3 συντεχνιών μας στις 27 Νοεμβρίου 2023 τονίζαμε ότι για λόγους αρχής η υπηρεσία στην Α1 πρέπει να προσμετρηθεί όπως προνοούσε η συμφωνία της 31η Οκτωβρίου 2023 και ότι η μη συμπερίληψή της συνιστά υπαναχώρηση της Κυβέρνησης από την υπό αναφορά συμφωνία. 

Στις 29 Νοεμβρίου 2023 οι 3 συντεχνίες επαναλάβαμε δημόσια τη θέση ότι η συμπερίληψη της συνεχόμενης υπηρεσίας στην Α1 σε ίδια καθήκοντα είναι προϋπόθεση και οποιαδήποτε προσπάθεια να μην συμπεριληφθεί δεν είναι αποδεκτή. 
Σημειώνεται ότι καμία από τις πιο πάνω δημόσιες ανακοινώσεις και αναφορές των τριών συντεχνιών όχι μόνο δεν έχουν διαψευσθεί ποτέ από το Υπουργείο Οικονομικών αλλά στις διαβουλεύσεις που έγιναν στο διάστημα από την 31 Οκτ 2023 και μετά, περιλαμβανόταν και η συμπερίληψη της υπηρεσίας στην Α1 με τον ένα ή άλλο τρόπο. Από κάποιο σημείο και μετά το Υπουργείο Οικονομικών φαίνεται δυστυχώς να υπαναχώρησε. 

Για λόγους ουσίας, η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ εκτιμά ότι δεν μπορεί στην συμφωνία των συνδικαλιστικών οργανώσεων μας με την Κυβέρνηση για ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν στους χαμηλόμισθους, να μην περιλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση και η υπηρεσία σε ίδια καθήκοντα στην Α1-2-5. 

Είναι σε αυτό το πλαίσιο και μια προσπάθεια μας να διαρρήξουμε το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε που διατυπώθηκε από τις συντεχνίες που συμμετέχουν στο διάλογο η αντιπρόταση ότι μπορεί να γίνει αποδεχτή συμφωνία που θα περιλαμβάνει την άμεση ψήφιση μόνο του μέρους που μας βρίσκει σύμφωνους αλλά να προνοεί παράλληλα την οριστική επίλυση του ζητήματος της υπηρεσίας στην Α1 και τον τρόπο και λεπτομέρειες εφαρμογής τους στο αμέσως επόμενο στάδιο και την προώθηση του στον πρώτο συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2024 κατόπιν διαλόγου, νοουμένου όμως ότι αναγνωριστεί από κοινού η αρχή για την ανάγκη προσμέτρησης για την υπηρεσία Α1-2-5 στην συνολική ρύθμιση και την αναδρομική ισχύς της όποια κατάληξης από την 1/1/2024.  

Η θέση μας παραμένει η ίδια και είμαστε στη διάθεσή σας. 

Με εκτίμηση
Νίκος Γρηγορίου 
Γενικός Γραμματέας
ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ