Αύξηση στα τέλη σκυβάλων - η μεγάλη αποτυχία των Δημάρχων.

Ήταν σε όλους γνωστό από 8ετίας τουλάχιστο ότι με την αλλαγή διαχείρισης του τρόπο επεξεργασίας των οικιακών απορριμμάτων θα αυξάνετο κατακόρυφα το σχετικό κόστος το οποίο θα μετακαλείτο μέσο της αύξηση των τελών αποκομιδής στους δημότες, αφού ήταν πλέον γνωστό ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα μεταφέροντο τα οικιακά απορρίμματα από τον Κοτσιάτη στην μονάδα διαχείρισης αποβλήτων στην Κόσιη την οποία διαχειρίζεται ιδιώτης επενδυτής.

Το κόστος περισυλλογής, μεταφοράς και χρήσης αυξάνεται από €8 που είναι σήμερα στο Κοτσιάτη σε €43 τον τόνο λόγω της συμφωνίας που έγινε από την Κυβέρνηση με την εταιρεία διαχείρισης της μονάδας,δεδομένα που ανέλυσαν Δήμαρχοι της επαρχίας Λευκωσίας (δεν ήταν και οι 10) σε δημοσιογραφική στις 17/07/18 δείχνοντας μάλιστα και το μοναδικό γι αυτούς δρόμο για απορρόφηση του πενταπλάσιου κόστους (προκειμένου να μην καταλήξει το κόστος αυτό στους Δημότες) που δεν είναι άλλος από την παράδοση της υπηρεσίας περισυλλογής των οικιακών απορριμμάτων στον ιδιωτικό τομέα.

Ας σημειωθεί ότι παλαιότερα οι Δήμαρχοι Λάρνακος και Αμμοχώστου είχαν εγείρει έντονα το αυξημένο κόστος από τη μεταφορά των απορριμμάτων στη Κκόσιη και τα τέλη με τα οποία χρεώνονταν τους δημότες, με αποτέλεσμα το επιπλέον κόστος να το αναλαμβάνει η Κυβέρνηση.

Οι Δήμαρχοι της Επαρχίας Λευκωσίας που παρευρέθηκαν στη δημοσιογραφική διάσκεψη χρησιμοποιώντας δεδομένα που απέχουν από την πραγματικότητα προσπάθησαν να δείξουν προς τους δημότες ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την αποξένωση της καλύτερα οργανωμένης από άποψη εκτέλεσης της εργασίας, εξοπλισμένης με εκατομμύρια περιουσίας και πιο παραγωγικής υπηρεσίας στο ιδιωτικό κεφάλαιο και όλοι αυτοί οι δήμοι θα είναι πλέον έρμαιο στις ορέξεις ενός νέου μονοπώλιο με ανεξέλεγκτες για το δημότη και την κοινωνία συνέπειες και που δυστυχών δεν θα υπάρχει επιστροφή αφού δεν θα μπορεί οικονομικά κανένας δήμος να αποκτήσει ξανά το στόλο των απορριμματοφόρων που θα απαιτείται για να απαλλαγεί από την κατάσταση που θα δημιουργηθεί.

Είναι αυτός ο λόγος που ο Δήμαρχος Λευκωσίας δεν συμμετείχε στην δημοσιογραφική αφού εμπειρικά γνωρίζει καλά τη πρόκειται να γίνει και προς πίστη του δηλώνει ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε όποιας μορφής ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας αυτής.

Στοιχεία που καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς των δήμαρχων και επιβεβαιώνουν το συνδικαλιστικό κίνημα.

Κατάσταση συνεργείων απορριμμάτων στους 30 δήμους σήμερα.

Κατάσταση συνεργείων απορριμάτων στους 30 Δήμους σήμεραΌπως φαίνεται από το διπλανό πίνακα κάποιοι Δήμοι αγοράζουν σήμερα υπηρεσίες για τη συλλογή των οικιακών απορριμμάτων από τον ιδιωτικό τομέα με σκοπό να μειωθεί το υφιστάμενο κόστος.

Αυτοί οι Δήμοι είναι κύρια όσοι προηγουμένως ήταν κοινοτικά συμβούλια (που τα συνεργεία τους όπως συμβαίνει με όλα σχεδόν τα κοινοτικά συμβούλια ήταν στον ιδιωτικό τομέα) και έχουν μετατραπεί σε δήμους συνεχίζοντας με τον ίδιο τρόπο την περισυλλογή γι αυτό και προς το παρόν τουλάχιστο το συνδικαλιστικό κίνημα δεν αντέδρασε στις περιπτώσεις αυτές.

Από αυτά τα στοιχεία φαίνεται ότι από σύνολο 128 συνεργείων περισυλλογής απορριμμάτων στους 30 δήμους μόνο 18 είναι ιδιωτικά και εξ όσων γνωρίζουμε σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει διάλογος με το συνδικαλιστικό κίνημα να επιστρέψουν πίσω σε δικά τους συνεργεία απαλλαγμένοι οι δήμοι αυτοί πλέον από τα συσσωρευμένα προβλήματα που η χαμηλότερη προσφορά του ιδιώτη τους έχει δημιουργήσει. Και δεν είναι λίγα, αλλά αποκρύπτονται από τους δημότες και την κοινωνία ευρύτερα για ευνόητους λόγους αφού στόχος τους είναι η ολοκλήρωση αυτής της κατάστασης.

Από αυτά τα 28 συνεργεία ήδη τα μισά βρίσκονται στον ίδιο εργολάβο (δεν αναφέρω το όνομα για ευνόητους λόγους) και διεκδικεί ο ίδιος νέες προσφορές από τους δήμους που εξέφρασαν πρόθεση ιδιωτικοποίησης μέρους των συνεργείων τους και δημοσίευσαν προσφορές .Υπάρχουν δε περιπτώσεις που η διαδικασία βρίσκεται ενώπιον της νομικής οδού και επαληθεύεται ο ισχυρισμός μας αυτός .
Είναι δε προφανές από τα πιο πάνω στοιχεία ότι τα 28 ιδιωτικά συνεργεία των δήμων είναι διάσπαρτα σε 11 δήμους και μάλιστα περιφερειακούς με μικρό αριθμό απορριμματοφόρων. Αυτός είναι κατά την άποψη μου ένας από τους λόγους που οι προσφορές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα και πράγματι απέχουν σε κόστος από το κόστος λειτουργείας ενός συνεργείου που ανήκει σε δήμο. Εάν όμως στο χορό για ιδιωτικοποιήσεις προχωρήσουν μεγάλοι δήμοι με σημαντικό αριθμό απορριμματοφόρων τότε η προσφορές είναι φυσικό θα εκτοξευθούν και θα αλλάξει άρδην η όλη κατάσταση. Συνεπώς οι 11 αυτοί Δήμοι ας μην επαινούνται για το χαμηλό κόστος της υπηρεσίας αυτής αφού είναι προσωρινό .Αν δε δημιουργηθεί μονοπωλιακή κατάσταση έτη χειρότερο.

Πονηρή και Εσκεμμένη η Σύγκριση Κόστους Ιδιωτικού και Δημοτικού Τομέα.

Είναι δεδομένο ότι ένας ιδιώτης επιχειρηματίας υποβάλλει προσφορά για την περισυλλογή απορριμμάτων με 2 στόχους .Να πετύχει (και άρα η προσφορά πρέπει να είναι χαμηλή) και να καταφέρει μέγιστο κέρδος . Έτσι μετά την επιτυχία κατακύρωσης προβαίνει σε 2 ενέργειες καθοριστικές για τους στόχους του και που είναι η ειδοποιός διαφορά με τους Δήμους και τα δικά τους συνεργεία. Πρώτον αγοράζει μεταχειρισμένα απορριμματοφόρα οχήματα εισάγοντας τα από τη Μ. Βρεττανία (ίδιο σύστημα οδήγησης και παρόμοιες προδιαγραφές) με το κόστος περίπου στο 1/5 των καινούριων στην Κύπρο και δεύτερο εφαρμόζει εξευτελιστικούς όρους εργοδότησης για το προσωπικό του που παραπέμπουν πράγματι στο μεσαίωνα π.χ 16ωρο την ημέρα , 7 μέρες τη βδομάδα χωρίς αργίες ,χωρίς εφαρμογή βασικών νόμων για την ασφάλεια και με μισθό όχι μεγαλύτερο των 1000 ευρώ για οδηγό και 700 ευρώ για τον εργάτη και μάλιστα το συνεργείο εργάζεται με ένα εργάτη και όχι δύο όπως στη περίπτωση των δήμων, με όλους τους κινδύνους για εργατικό ατύχημα να είναι αυξημένοι. Ήδη υπήρξε το τελευταίο διάστημα ένα θανατηφόρο στον εργολάβο του Δήμου Γερίου και πρόσφατα ένα σοβαρό με το ιδιωτικό συνεργείο ανακύκλωσης στη περιοχή Λατσιών.

Οι Δήμοι από την άλλη αγοράζουν καινούρια απορριμματοφόρα με 5πλάσιο κόστος αγοράς και εφαρμόζουν τους όρους της ΠΣΣ που εξασφαλίζει στους εργαζόμενους καλούς όρους εργοδότησης και ρυθμισμένες εργασιακές σχέσεις.

Στη περίπτωση των δημοτικών συνεργείων υπάρχουν οι καθορισμένοι τομείς περισυλλογής , όπου τα συνεργεία 2 φορές τη βδομάδα ,ως επι το πλείστο ,σε συγκεκριμένες μέρες , περισυλλέγουν τα οικιακά και άλλα απορρίμματα .Ο δημότης το γνωρίζει αυτό γι αυτό και φροντίζει από την προηγούμενη να αφήσει στους κατάλληλους χώρους τα απορρίμματα του. Όπου παρουσιαστεί πρόβλημα π.χ. μηχανική βλάβη οχήματος η υπηρεσία φροντίζει σχεδόν αυθημερόν για την περισυλλογή αφού διαθέτουν αριθμό εφεδρικών οχημάτων και προσωπικού. Η εκτέλεση της εργασίας γίνεται για το κάθε συνεργείο με ένα οδηγό και δύο εργάτες και τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας τόσο για τις προδιαγραφές οχημάτων όσο και στον τρόπο περισυλλογής από τους δύο εργάτες. Οι κάλαθοι κατά κανόνα προστατεύονται και επιστρέφονται πίσω στους δημότες κάθε φορά χωρίς προβλήματα.

Η χρήση εργολάβων για την περισυλλογή απορριμμάτων τα τελευταία χρόνια σε 18 περιπτώσεις όπως ο πρώτος πίνακας δείχνει μας επιτρέπει να προβούμε σε μια σύγκριση μα ασφαλή πλέον συμπεράσματα.

Στα ιδιωτικά συνεργεία ,λόγω του χαμηλού κόστους της προσφοράς, τίποτα από τα πιο πάνω δεν ισχύει. Καμιά σταθερή ημέρα στην περισυλλογή, οι δημότες δεν γνωρίζουν πότε θα γίνει αυτή. Στην περίπτωση βλάβης τα απορρίμματα μένουν χωρίς περισυλλογή για μέρες μέχρι να διορθωθεί η βλάβη στο συγκεκριμένο αφού ο ιδιώτης δεν διαθέτη άλλο και δεν φαντάζεται κανείς τι ακολουθεί στην κάθε οδό μετά την περισυλλογή σε θέματα υγιεινής.(κατέχουμε αρκετό φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες) και πόσο καταστρέφονται οι μεγάλοι κάλαθοι. Γνωρίζουμε ότι την περίοδο αυτή υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα Δήμων με τα ιδιωτικά συνεργεία. Είναι τόσο χαμηλή η προσφορά που οι εργολάβοι είναι αδύνατο να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Γι αυτό προβαίνουν στις περικοπές δρομολογίων και αραιώνουν τη συχνότητα περισυλλογής .Δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο τους όρους εργοδότησης των εργαζομένων τους .Και εδώ είναι άλλη μια μεγάλη ευθύνη των Δημάρχων και γενικά της υπηρεσίας. Ενώ κατανοούν ότι με την τιμή της προσφοράς τόσο χαμηλή (που σε κάποιες περιπτώσεις δεν αρκεί στα καύσιμα και τη συντήρηση των οχημάτων) δεν θα γίνει η σωστή περισυλλογή εντούτοις προχωρούν σε συνεργασία και αντιμετωπίζουν εκ των υστέρων τα πολλαπλά παράπονα των δημοτών. Υποχρεώνεται δε ο Δήμαρχος να αναθέσει στην δική του υπηρεσία να τον ξελασπώσει και να περισυλλέγει η ίδια η υπηρεσία αυτά που ο ιδιώτης άφησε πίσω .Αλήθεια αυτό το επιπλέον για το δήμο κόστος θα αφαιρεθεί από τον ιδιώτη; Θα φανεί στο συνολικό κόστος που ο δήμος πλήρωσε τον ιδιώτη και στις συγκρίσεις που οι ίδιοι προβαίνουν; Ας σημειωθεί ότι τα πιο πάνω είναι πραγματικότητα και συμβαίνουν σήμερα σε αριθμό Δήμων. Οι ίδιοι οι Δημάρχοι και οι ιδιώτες γνωρίζουν.

Είναι γι αυτό που η σύγκριση ιδιωτικού και δημοτικού τομέα και η επίκληση από τους δημάρχους του πολύ χαμηλού κόστους του ιδιωτικού τομέα είναι μια σύγκριση άστοχη, άδικη αλλά και πονηρή προκειμένου να δικαιολογήσουν τον πόθο και πάθος τους για στροφή στον ιδιωτικό τομέα. Δείχνει δε την αδυναμία τους να οργανώσουν την συγκεκριμένη υπηρεσία με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες.

Ας σημειωθεί ότι σαν συνδικαλιστικό κίνημα υποδείξαμε αρκετές φορές προς τους Δημάρχους την ανάγκη για αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων από τη Μεγάλη Βρετάνια ως οι ιδιώτες αλλά φαίνεται ότι ενώ υπάρχει ο τρόπος δεν το προσπαθούν αφού εξουδετερώνει ένα σοβαρό τους επιχείρημα σε αυτό τους τον πόθο και πάθος. Είναι χρήσιμο να ληφθεί υπόψιν ότι ο Δήμος Αγ. Νάπας έχει καταφέρει την εισαγωγή τέτοιων οχημάτων και σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται και ο Δήμος Λευκωσίας .Δύο Δήμοι που φαίνεται ότι η όποια ιδιωτικοποίηση είναι απομακρυσμένη αφού πλέον έχει μειωθεί κατακόρυφα το συνολικό κόστος λειτουργίας των συνεργείων περισυλλογής.

Ακόμα και για τους όρους εργοδότησης των εργαζομένων στα ιδιωτικά συνεργεία σαν συνδικαλιστικό κίνημα ζητήσαμε όπως στις προσφορές για την αγορά υπηρεσιών συμπεριληφθεί όρος όπως οι εργολάβοι να είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τη ΠΣΣ των Δήμων όπως συμβαίνει με τα έργα του δημοσίου στα κατασκευαστικά έργα ,έτσι ώστε να αρθεί η ανωμαλία που περιγράψαμε πιο πάνω με τους όρους εργοδότησης των μελών των ιδιωτικών συνεργείων, αλλά η εισήγηση μας δεν έγινε ούτε αυτή δεχτή .Δεν έχουν καμιά διάθεση να συζητήσουν οτιδήποτε ανατρέπει το σχεδιασμό τους για παράδοση της στους ιδιώτες εργολάβους.

Η πιο πάνω σύγκριση καταδεικνύει ακριβώς ότι το ψηλότερο κόστος των δημοτικών συνεργείων οφείλεται ακριβώς στην ποιότητα και την αμεσότητα στην εξυπηρέτηση. Άλλωστε αυτό συμβαίνει σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας στο σύστημα που ζούμε. Οφείλεται στους όρους εργοδότησης και στις ρυθμισμένες εργασιακέ σχέσεις των εργαζομένων στους Δήμους και που το συνδικαλιστικό κίνημα αρνείται πεισματικά να απορυθμιστούν.

Ας σημειωθεί ότι οι δήμαρχοι που ήταν παρόν στη δημοσιογραφική διάσκεψη ζήτησαν τη κατανόηση των δημοτών που είναι και αυτοί εργαζόμενοι στην ιδέα της ιδιωτικοποίησης και στην εφαρμογή μεσαιωνικών συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους. Και περιμένουν οι δημότες εργαζόμενοι να στηρίξουν την πράξη αυτή. Εκτιμώ ότι κάθε συνειδητοποιημένος εργαζόμενος δεν θα μπεί στην λογική αυτή των δημάρχων και δεν θα στηρίξει τέτοιες πολιτικές αφού είναι σαν να επικροτεί την ευρύτερη κατάσταση που επικρατεί στον ιδιωτικό τομέα με την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

Ο μύθος με τα πιο χαμηλά τέλη στα ιδιωτικά συνεργεία και το όφελος των δημοτών.

Σύγκριση τελών προς δημότες μεταξύ Δήμων που η υπηρεσία είναι στους εργολάβους και Δήμων που διεξάγουν οι ίδιοι την αποκομιδή με δικά τους συνεργεία.Σύγκριση τελών προς Δημότες

Από τα στοιχεία του διπλανού πίνακα της ίδιας της ένωσης δήμων καταρρίπτεται και αυτός ο μύθος αφού περίπου τα τέλη προς τους δημότες είναι με πολύ μικρή απόκλιση μεταξύ τους. Δήμοι δε με ιδιώτη εργολάβο όπως η Λακατάμια ,Γέρι, Αθηένου ξεπερνούν το Δήμο Στροβόλου ο οποίος συλλέγει τα απορρίμματα με δικά του συνεργεία. Στη περίπτωση της Αθηένου είναι και τα πιο ψηλά.

Ας σημειωθεί ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία το τέλος αποκομιδής απορριμμάτων είναι ανταποδοτικό τέλος και έπρεπε σαν τέτοιο να επιστρέφει πίσω στον κάθε δημότη. Συνεπώς με βάση τα πλεονάσματα που δημιουργούνται υπάρχει βάσιμη δυνατότητα απορρόφησης του επιπλέον κόστους από την νέα διαχείριση των απορριμμάτων και σε όλες τις περιπτώσεις να υπάρχει ακόμα πλεόνασμα.

Κατανοητή η προσπάθεια των δήμων να εξεύρουν τρόπους κάλυψης της διαφοράς αυτής προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η προσφορά προς το δημότη. Δεν μπορεί όμως να μπαίνει εκβιαστικά προς τους δημότες ,που πληρώνουν με το παραπάνω, το δίλημμα «αύξηση τελών ή ιδιωτικοποίηση» και αυθαίρετα να οδηγούν στην παράδοση της υπηρεσίας στο ιδιωτικό μονοπώλιο.

Επιπλέον κόστος νέας διαχείρισηςΠαραθέτω ενδεικτικά ακόμα ένα πίνακα, με βάση δικά τους στοιχεία, που δείχνει για τον κάθε δήμο το επιπλέον κόστος της νέας διαχείρισης και του οποίου η κάλυψη δεν είναι αξεπέραστη όπως οι δήμαρχοι ισχυρίζονται.

Από τα πιο πάνω στοιχεία αυτά φαίνεται ότι στη συντριπτική πλειοψηφία η αυξημένη διαφορά κυμαίνεται από 35-45 ευρώ ετήσια που όπως ανέφερα πιο πάνω δεν είναι αξεπέραστη. Τουναντίον με πολλές διοικητικές αλλαγές , καλύτερο έλεγχο και στελέχωση , ανακατανομή τομέων , ακόμα και με αναπροσαρμογή των φορολογιών και ανακατανομή στις διάφορες φορολογικές κατηγορίες μπορεί όχι μόνο να απορροφηθεί αλλά και να υπάρξει περεταίρω όφελος. Πόσο μάλλον αν μιλάμε για κοινή υπηρεσία σε κάθε επαρχία. Αυτό καταδεικνύει και η περίπτωση Δερύνειας -Σωτήρας που μαζί με γειτονικές κοινότητες δημιούργησαν κοινή υπηρεσία με όφελος αντί κόστος από τη νέα διαχείριση και με τέλη ίδια με πολλές άλλες περιπτώσεις.

Συμπερασματικά

Όλα τα πιο πάνω δεδομένα δείχνουν ότι οι υπηρεσία αυτή των Δήμων είναι μια υπηρεσία που θα πρέπει να παραμείνει στους Δήμους έτσι ώστε να προσφέρεται με την μέγιστη δυνατή ποιότητα στους δημότες. Εκείνο που χρειάζεται είναι η με κάθε τρόπο βελτίωση της με το λιγότερο δυνατό κόστος. Και ο καλύτερος γι αυτό είναι η συμπλεγματοποίηση της υπηρεσίας ή αλλιώς η δημιουργία μιας κοινής υπηρεσίας σε κάθε επαρχία με σωστή οργάνωση ,εποπτεία και έλεγχο μειώνοντας έτσι τα υφιστάμενα κόστη και συνεχίζοντας να παρέχουν ένα σωστό επίπεδο υπηρεσιών.Δημιουργούνται έτσι οικονομίες κλίμακας πρώτα και κύρια σε ανθρώπινο δυναμικό σε όλα τα επίπεδα αλλά κύρια σε αυτό των προϊσταμένων ,σε αριθμό απορριμματοφόρων όπου η εξοικονομήσεις φαίνεται ότι θα είναι τεράστιες ,σε δρομολόγια που σήμερα σε μια οδό μπαίνουν δύο και τρείς διαφορετικοί δήμοι και γενικά σε όλα τα επίπεδα.

Παράλληλα σαν συνδικαλιστικό κίνημα ουδέποτε αποκρύψαμε η αποφύγαμε τη συζήτηση των προβλημάτων στην υπηρεσία αυτή που υπάρχουν σήμερα. Κάναμε πάρα πολλές προτάσεις για επίλυση προβλημάτων που προκαλούν τη δυσλειτουργία της υπηρεσίας. Προτάσεις που αφορούν την οργάνωση και στελέχωση της υπηρεσίας, το φαινόμενο των περιπτώσεων για ελαφριά εργασία, τις άδειες ασθενείας, τις ώρες εργασίας. Προτάσεις που έλυναν σε μεγάλο βαθμό πολλά προβλήματα αλλά τίποτα δεν προχώρησε λόγω της ατολμία των Δημάρχων και υπηρεσιακών για εφαρμογή κατάλληλων μέτρων. Δεν μπορεί λοιπόν γι αυτή την ατολμία και γιατί όχι ανικανότητα της ανώτατης υπηρεσίας του κάθε δήμου να οδηγηθεί η πιο απαραίτητη για το δημότη υπηρεσία στην παράδωση της στον ιδιώτη εργολάβο.

Και εδώ είναι η μεγάλη ευθύνη των Δημάρχων και σε επέκταση των Δημοτικών Συμβουλίων.

Μπήκαν μαζί σε ένα διάλογο στον οποίο δεν ήταν καθόλου ειλικρινείς και με διάφορες προφάσεις εξουδετερώνουν κάθε μας εισήγηση με κύρια αυτή της κοινής υπηρεσίας και οδήγησαν σήμερα τα πράγματα σε σημείο που γι αυτούς δεν υπάρχει άλλος τρόπος από την παράδοση του κλάδου στο ιδιωτικό μονοπώλιο. Η παρέμβαση του Υπουργείου Γεωργίας με την πρόσφατη ανακοίνωση του πυροδοτεί περισσότερο την κατάσταση αφού εμμέσως πλήν σαφώς παροτρύνει τους δήμους στην πλήρη ιδιωτικοποίηση του κλάδου.

Εργαζόμενοι και συνδικαλιστικό κίνημα έχουμε κατάλληλα προετοιμαστεί και είμαστε έτοιμοι για ένα δυναμικό αγώνα ανατροπής αυτής της λανθασμένης πορείας . Εκτιμούμε ότι είναι ένας αγώνας που θα δώσουμε μαζί με τους δημότες αφού αυτούς υπηρετούν οι εργαζόμενοι.

Είναι ένας αγώνας που πρέπει να κερδηθεί αφού μόνο έτσι θα κρατηθούν συλλογική σύμβαση , ωφελήματα εργασιακές σχέσεις και εργατική ειρήνη.

ΣΥΜΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΥ

Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ

25/7/2018