Επιτακτική η κατάργηση του άδικου μέτρου της μείωσης κατά 10% της μισθοδοσίας νεοεισερχομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Όπως είναι γνωστό από την 1/1/2012 εισάχθηκε πρόνοια στο κρατικό προϋπολογισμό η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι: 

« Για Πρόσωπα που από την 1.1.2012 και μετέπειτα διορίζονται σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Προϋπολογισμό ή προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση για εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών της Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) θα λαμβάνουν, κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ή απασχόλησής τους, ετήσιο βασικό μισθό ανάλογα με τη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης στην οποία διορίζονται ή προάγονται ή προσλαμβάνονται όπως δεικνύεται στον πιο κάτω Πίνακα….»  

Αυτή η πρόνοια με απλά λόγια σημαίνει αποκοπή 10% από το μισθό των νεοπροσληφθέντων εργαζομένων που βρίσκονται στις χαμηλότερες κλίμακες. Ενώ για τις ψηλότερες θέσεις και δη τις διευθυντικές δεν εφαρμόζεται η πρόνοια αυτή. Πολύ παράδοξη και παράξενη πρόνοια που αντιστρέφεται τη λογική. Είναι για αυτό που η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ έχει αποστείλει τη περασμένη βδομάδα σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών με την οποία ζητά τον άμεσο τερματισμού αυτού του μέτρου έτσι ώστε από 1/1/2023 όπου τερματίζονται όλα τα άλλα μέτρα που είχαν υιοθετηθεί να τερματιστεί και αυτό το πλέον άδικο μέτρο. Είναι αδιανόητο και προκλητικό να συνεχίσει.

Η πρόνοια αυτή υιοθετήθηκε το 2012 μέσα σε εκείνες τις πρωτόγνωρες συνθήκες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης όπου χρειάστηκε να υιοθετηθεί ένα πλαίσιο ευρύτερων μέτρων εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες με τη προοπτική να επανέλθουν μόλις βελτιωθούν οι συνθήκες, όπως και έγινε με τα πλείστα στα οποία επήλθε συμφωνία για σταδιακή κατάργηση τους.  

Προσωπικά έζησα από κοντά όλα τα τεκταινόμενα τότε και δεν είχα αντιληφθεί πλήρως τις συνέπειες αυτής της πρόνοια αφού μόλις το 2018 ξεκίνησαν οι αποπαγοποιήσεις θέσεων και η εφαρμογή της εξού και στη συμφωνία που έγινε το 2018 με τον τότε Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη ενώ υπάρχει η πρόνοια για σταδιακή κατάργηση όλων των μέτρων μέχρι το 2023 γι αυτή τη πρόνοια δεν γίνεται καμιά αναφορά .

Όπως ανέφερα πιο πάνω ,στη πρακτική εφαρμογή της πρόνοιας γίνεται μείωση στο μισθό νεοεισερχομένων τα 2 πρώτα χρόνια από το διορισμό, η οποία ανέρχεται περίπου στο 10% και αφορά μόνο θέσεις οι κλίμακες των οποίων είναι κάτω από την Α11 και δεν γίνεται καμιά μείωση κατά την πρόσληψη στις πιο ψηλές κλίμακες. Εφαρμόζεται επίσης η μη παραχώρηση προσαυξήσεων ανεπίστρεπτή για αυτά τα 2 πρώτα έτη. Και τα δύο μαζί συνθέτουν ένα μέτρο που σφαγιάζει στην κυριολεξία τους επηρεαζόμενους .

Όπως αντιλαμβάνεται κάποιος το μέτρο και ο τρόπος  εφαρμογής του δεν είναι καθολικός για όλες τις προσλήψεις γεγονός που δημιουργεί αδικία και στρέβλωση.

Υπάρχουν περιπτώσεις προσλήψεων σε χαμηλές κλίμακες που ο πρώτος μισθός με την εφαρμογή αυτού του μέτρου δεν ξεπερνά το κατώτατο μισθό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρόσληψη Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών Κλίμακα Α2-5-7+2 σε Δήμους όπου εφαρμόστηκε η πρόνοια αυτή με αποτέλεσμα ο τελικός ακάθαρτος μισθός να είναι περίπου 955 ευρώ και 2 χρόνια χωρίς προσαύξηση και η πρόσληψη Δημοτικού Γραμματέα κλίμακα Α15+2 με πολλαπλάσιο μισθό χωρίς καμιά μείωση και παγοποίηση προσαύξησης. 

Σε κάποιες δε περιπτώσεις τόσο η μείωση αυτή όσο και η στέρηση της προσαύξησης για 2 χρόνια δημιουργεί και προβλήματα στην ανέλιξη και διάκριση μεταξύ συναδέλφων που προσλήφθηκαν την ίδια ημερομηνία στην ίδια θέση αλλά σε κάποιες περιπτώσεις δεν εφαρμόστηκε η μείωση αυτή λόγω προϋπηρεσίας σε άλλους οργανισμούς και είναι δε βέβαιο ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη στο άμεσο μέλλον θα προκαλέσει μεγαλύτερα ζητήματα .Δεν είμαι δε βέβαιος αν ο νομοθέτης γνώριζε την παράμετρο αυτή.

Στην επιστολή της η ΣΗΔΗΚΕΚ προς τον Υπουργό καταλήγει ότι αυτό το μέτρο που υιοθετήθηκε σε άκρως διαφορετικές συνθήκες είναι χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, μειώνει το εισόδημα των νεοεισερχομένων που στην καταπληκτική πλειοψηφία τους είναι νέοι, δημιουργεί διακρίσεις ανάμεσα στους ιδίους τους εργαζομένους, πλήττει μονόπλευρα τους πιο χαμηλόμισθους και στρεβλώνει τους όρους εργασίας τους. Είναι επιτακτική ανάγκη μέσα στις σημερινές συνθήκες όπου λόγω της συμπίεσης των μισθών και της ανεξέλεγκτης ακρίβειας που μειώνουν το εισόδημα των εργαζομένων και χρειάζονται μέτρα στήριξης των χαμηλών εισοδημάτων, να τερματιστεί άμεσα αυτό το παράδοξο και αντικοινωνικό μέτρο.

Εμείς θα αναμένουμε την αντίδραση του Υπουργού για να καθορίσουμε τα επόμενα μας βήματα πράττοντας ότι είναι δυνατό ώστε το συντομότερο δυνατό αυτό το μέτρο να τερματιστεί.

ΣΥΜΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΥ

ΓΤΑ ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ

21/9/2022