Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 10ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 10ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ  με τη συμμετοχή πολλών εργαζομένων από όλο το φάσμα που δραστηριοποιείται η Συντεχνία. 
Μέσα από παραγωγική συζήτηση οι Σύνεδροι εκτίμησαν την πορεία της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ τη 5ετία που προηγήθηκε και έθεσαν τους νέους στόχους της Συντεχνίας. 

Οι Σύνεδροι εγκρίναν κείμενο Απόφασης του Συνεδρίου και εξέλεξαν το νέο Δ.Σ. της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ το οποίο εξέλεξε το νέο Γενικό Γραμματέα της. 

Οι Σύνεδροι του 10ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ που έγινε σήμερα 10/04/2024, αφού έλαβαν υπόψη την εισηγητική ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Συντεχνίας και τις παρεμβάσεις στο Συνέδριο και αφού συζήτησαν εκτεταμένα στη βάση της Έκθεση Δράσης, κατέληξαν στα ακόλουθα :
Έκριναν ως πετυχημένη τη δράση της Συντεχνίας τα τελευταία 5 χρόνια. Υπογραμμίζονται ιδιαίτερα : 
η αποφασιστικότητα και διεκδικητικότητα της Συντεχνίας για τη διαφύλαξη των θεσμών των εργασιακών σχέσεων και των συλλογικών συμβάσεων
-    η σθεναρή στάση ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, οι συγκροτημένες  προσπάθειες για αποτροπή της πολιτικής της αγοράς υπηρεσιών  και της απορρύθμισης της εργασίας 
-    ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Συντεχνίας για την σωστή μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
-    ο αγώνας για επαρκή στελέχωση των Οργανισμών και κατάργηση της διαδικασίας αποπαγοποίησης των θέσεων εργασίας
-    η καθοριστική συμβολή στην ψήφιση της Νομοθεσίας για το νέο συνταξιοδοτικό,
-   η υλοποίηση αποκατάστασης των μισθών στο επίπεδο πριν την κρίση που ολοκληρώθηκε στις 31/12/2022 καθώς και την σταδιακή επαναφορά των επιδομάτων 
-   η στάση της Συντεχνίας για τη συνέχιση των εισφορών των οργανισμών στα Ταμεία Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης όπου ήταν μέρος της Συλλογικής Σύμβασης
-   η συμβολή στην εφαρμογή επιταχυνόμενης ανέλιξης εντός των κλιμάκων Α2-5-7 για μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους και νεοεισερχόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και η τοποθέτηση τους στην κλίμακα Α7 μετά από συσσωρευμένη υπηρεσία 18 χρόνων, παρά την μη συμπερίληψη της υπηρεσία στην κλίμακα Α1 για την οποία απαιτούμε άμεση διόρθωση 
- η επιτυχημένη προσπάθεια για μεταφορά των Ταμείων Προνοίας των μελών της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ από τον κάθε Οργανισμό στο Παγκύπριο Ταμείο Προνοίας της ΠΕΟ και 
 - η διεκδικητική και δημιουργική στάση της Συντεχνίας μας στον κοινωνικό διάλογο που αναπτύσσεται και η συμβολή της στη διαμόρφωση κλίματος ενότητας μεταξύ των εργαζομένων.
Οι σύνεδροι καταδίκασαν τον πόλεμο ως μέσο λύσης διαφορών και ζήτησαν τον άμεσο τερματισμό των πολέμων σε Ουκρανία και Παλαιστίνη.  Κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να συμβάλουν με κάθε τρόπο την επικράτηση της ειρήνης και σε καμιά περίπτωση να μην συμβάλλουν τη συντήρηση των πολέμων με την οικονομική υποστήριξη ή παροχή στρατιωτικού υλικού στις κυβερνήσεις της Ουκρανίας και του Ισραήλ.  
Εξέφρασαν την ανησυχία τους για την απουσία ουσιαστικών εξελίξεων στο Κυπριακό. Με δεδομένη την αδιαλλαξία της Τουρκίας, η οποία πλέον αξιώνει λύση δύο κρατών και προβαίνει σε ολοένα νέα διχοτομικά τετελεσμένα, η δική μας πλευρά χρειάζεται χωρίς δισταγμούς να διαμηνύσει την προσήλωση της στο κεκτημένο των συνομιλιών όπως αυτό διαχρονικά έχει καταγραφεί και την δέσμευση της στο πλαίσιο Γκουτέρες ώστε να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες από το σημείο που έμειναν στο Γκρανς Μοντανά για να οδηγηθούμε σε επανένωση και λύση Διζωνικής-Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως περιγράφεται από τον ΟΗΕ. Ως ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ  θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια μαζί με τα προοδευτικά τουρκοκυπριακά συνδικάτα με τα οποία έχουμε αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας και κοινή δράση εδώ και χρόνια, να στηρίζουμε τη διαδικασία των συνομιλιών, με στόχο την ειρηνική συμβίωση, σε μια επανενωμένη πατρίδα.  
Εξουσιοδότησαν το νέο Δ.Σ. να συνεχίσει να αγωνίζεται με την ΠΕΟ ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που επηρεάζουν αρνητικά τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, μειώνοντας το βιοτικό επίπεδο και την αγοραστική δύναμη των μισθών. Η Συντεχνία μας θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις οργανωμένες προσπάθειες του λαϊκού κινήματος για αποτροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και στήριξης των αδύνατων ομάδων του πληθυσμού. Την ίδια ώρα θα αγωνιζόμαστε για την εφαρμογή ενός νέου οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης που θα δημιουργεί θέσεις εργασίας, θα εξασφαλίζει αξιοπρεπείς μισθούς, κοινωνική στήριξη και δικαιοσύνη.
Αποφάσισαν ότι η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ θα συνεχίσει να αντιπαλεύει την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και ότι θα αντιδρά οργανωμένα, δυναμικά και αποφασιστικά  σε κάθε νέα συγκεκριμένη ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για την προστασία του δημόσιου χαρακτήρα των Οργανισμών και θα εντείνουν την προσπάθεια μας για εκσυγχρονισμό τους. 
Υιοθέτησαν τις θέσεις και στόχους της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως αυτές δημοσιοποιήθηκαν και καταγράφονται στην έκθεση δράσης. Στηρίζουν κάθε προσπάθεια για αναβάθμιση του θεσμού, διεύρυνση των αρμοδιοτήτων, εμβάθυνση της δημοκρατίας και της εγγύτητας στους πολίτες, οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ταυτόχρονα αποφάσισαν ότι θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις ώστε να διασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Σε αντίθετη περίπτωση η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ δεν θα διστάσει να παρέμβει και να δημοσιοποιήσει την διαφοροποίηση της.   
Εξέφρασαν την ετοιμότητα να εντείνουν τον αγώνα για την αποτροπή της ευρείας εισαγωγής στη δημόσια υπηρεσία και τους οργανισμούς της απαράδεκτης μεθόδου της αγοράς υπηρεσιών, των προσωπικών συμβολαίων και της ανασφάλιστης εργασίας, η οποία συνεχίζεται δυστυχώς και από την σημερινή κυβέρνηση 
Αποφάσισε ότι η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ θα συνεχίσει μέσα στα πλαίσια των ρυθμισμένων εργασιακών σχέσεων να επιδιώκει την συνομολόγηση Παγκύπριων συλλογικών συμβάσεων κατά κλάδο και την ενιαιοποίηση, όπου κρίνεται αναγκαίο, των συλλογικών συμβάσεων υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού.
Αποφάσισαν να συνεχίσουν των αγώνα για πλήρη ρύθμιση των όρων απασχόλησης των εργαζομένων Αορίστου Χρόνου, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας για προαγωγή και μισθολογική ανέλιξη τους.

Εξουσιοδοτήσουν το Δ.Σ. όπως κατά την  ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων εργασίας διεκδικήσουν: 
Με πυξίδα τις αποφάσεις του 28ου Συνεδρίου της ΠΕΟ και την πολιτική διεκδίκησης που χάραξε το Γενικό της Συμβούλιο πρόσφατα για την ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων, θα διεκδικήσουμε αυξήσεις που θα βελτιώνουν τους πραγματικούς μισθούς . 
Διόρθωση των στρεβλώσεων στη μισθολογική ανέλιξη, που δημιουργήθηκαν με την παγοποίηση των προσαυξήσεων. 
Τον άμεσο τερματισμό της αποκοπής του 10% για όλους τους νεοεισερχόμενους για δύο χρόνια που επιβλήθηκε επί Τρόικα.
Την κατάργηση του πέναλτι του 12% για τους συνταξιούχους που αποχωρούν στο 63ο έτος.  Κατ’ ανάλογο τρόπο ζητούμε την κατάργηση της αναλογιστικής μείωσης των συντάξεων των επαγγελματικών σχεδίων στην περίπτωση πρόωρης αφυπηρέτησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 
Την προώθηση θέσπισης πρότυπων κανόνων που θα εφαρμόζονται για ανάθεση έργων σε ιδιώτες από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιους οργανισμούς υποχρεώνοντας τους να παρέχουν αξιοπρεπείς και συμφωνημένους όρους απασχόλησης καθώς και νομοθετική ρύθμιση για αγορές υπηρεσιών νομικών προσώπων που να απαιτεί το σεβασμό και εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης που υπάρχει στον οργανισμό. 
Την κατάργηση της νομοθεσίας για τη διαδικασία αποπαγοποίησης των θέσεων πρώτου διορισμού στο ευρύτερο δημόσιο.
Την διασφάλιση της συνέχισης της συνεισφοράς των Οργανισμών εκεί και όπου υπάρχουν Ταμεία Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης τα οποία περιλαμβάνονται στην Συλλογική Σύμβαση. Παράλληλα να εντείνουμε την προσπάθεια για εισαγωγή του θεσμού του Ταμείου Ευημερίας εκεί όπου δεν υπάρχει. Εκεί που υπάρχει με την βελτίωση των παρεχόμενων ωφελημάτων προς τα μέλη.
Την κατάργηση της κλίμακας Α5-7-8 για τους τεχνικούς μηχανικούς που προσλαμβάνονται στο ευρύτερο δημόσιο και τον διαχωρισμό τους σε τεχνικούς κλίμακας Α2-5-7 για όσους δεν έχουν πτυχίο πανεπιστημίου και δεν ασκούν αυξημένα καθήκοντα και σε κλίμακα Α8-10-11 για όσους πτυχίο πανεπιστημίου και ασκούν αυξημένα καθήκοντα.
Την άμεση επανεξέταση της συμφωνίας  για τους χαμηλόμισθους στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα με τρόπο που να καλυφτούν και οι πιο χαμηλόμισθοι που υπηρέτησαν στην κλίμακα Α1-2-5  
Την πλήρη εφαρμογή και σεβασμό των νομοθεσιών/κανονισμών/οδηγιών/συστάσεων/πρωτοκόλλων που αφορούν στα θέματα ασφάλειας και υγείας, της ίσης μεταχείρισης μεταξύ εργαζομένων, διακρίσεων λόγω φύλου και παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης 

Επικροτούν την στρατηγική αναβάθμισης των διεθνών σχέσεων της Συντεχνίας και τη προσπάθεια συμβολή της στην ενίσχυση του Περιφερειακού και Παγκόσμιου αγώνα, στην ταξική πάλη για εργασιακά δικαιώματα, δικαιοσύνη, ευημερία για ένα καλύτερο χωρίς εκμετάλλευση κόσμο. Ταυτόχρονα, η Συντεχνία καλείται να συνεχίσει τις στενές σχέσεις συνεργασίας με την Τ/Κ Οργάνωση BES και τον κοινό αγώνα για λύση και επανένωση που μεταξύ άλλων θα δημιουργήσει συνθήκες  για κοινή πάλη όλων των εργαζομένων. Εκτιμάται ακόμη ότι η πλούσια πολιτική, πολιτιστική και κοινωνική δραστηριότητα της Συντεχνίας συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της.
Το Συνέδριο λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες και την επίθεση που δέχτηκε το Συνδικαλιστικό Κίνημα συζήτησε διεξοδικά τα θέματα οργανωτικής συγκρότησης και ανάπτυξης καθώς επίσης της ενότητας και συνοχής των εργαζομένων. Αποφάσισε όπως εντείνει την προσπάθεια για καλύτερη λειτουργία, επαφή με τους εργαζόμενους, ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή όλων των μελών στη δράση της Συντεχνίας. Εκτιμά επίσης ότι το δυνάμωμα της συνεργασίας με άλλες Συντεχνίες και κοινωνικές ομάδες είναι αποφασιστικής σημασίας στην προσπάθεια για αποτροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και επίτευξης του στόχου για βελτίωση της θέσης των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των ευπαθών ομάδων της κοινωνίας.

Το Συνέδριο εξέλεξε νέο Δ.Σ. της Συντεχνίας η σύνθεση του οποίου είναι οι πιο κάτω:

Νίκος Γρηγορίου 
Σύμος Ευτυχίου 
Κωνσταντίνος Κυριάκου
Δημήτρης Αντωνιάδης 
Νικόλας Πέτρου 
Ανδρέας Γεωργίου
Δήμητρα Γεωργίου 
Χαράλαμπος Ιακώβου
Πέτρος Νεοφύτου 
Χρυστάλλα Μαραθεύτη 
Στέλιος Παπαπέτρου
Μαρία Χ’’ Αντωνίου 
Δήμητρα Χ’’ Αντωνίου 
Μάριος Καλλής 
Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου 
Αλέκος Ακονάς 
Κυριάκος Πύργος 
Χρίστος Σκαρπάρης 
Κώστας Κωνσταντίνου 
Δώρος Χαριλάου
Αντώνης Λαζάρου
Δημήτρης Επιφανείου
Πέτρος Κουζάρης 
Δημήτρης Κωνσταντίνου 
Δήμητρα Χ΄΄Γεωργίου
Χρίστος Κωνσταντίνου 
Νίκος Καρατζιάς 
Πέτρος Πετεβίνου
Γιαννάκης Αντωνίου  
Χρίστος Έρδας
Χριστόδουλος Χριστοδούλου
Μιχάλης Πούρος 
Λευτέρης Πολυδώρου
Πέτρος Κουλέρμου
Γεωργία Κλεοβούλου
Αιμίλιος Ευσταθίου 
Πέτρος Προκοπίου
Ανδρέας Γρηγορίου
Λευτέρης Πατσαλής 
Άλκης Ακιβιάδης 
Δημήτρης Σαββίδης 
Ανδρέας Αβραάμ 
Γαβριέλλα Γαβριήλ

Το νέο Δ.Σ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρία και επανεξέλεξε ομόφωνα ως Γ.Γ. της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ το συνάδελφο Νίκο Γρηγορίου. 

ΑΠΟ ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ


11/04/2024