Σχέδιο Απόφασης 10ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ