Απόφαση 8ου Παγκυπρίου Συνεδρίου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ

Απόφαση 8ου Παγκυπρίου Συνεδρίου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ

Οι σύνεδροι του 8ου Παγκυπρίου Συνεδρίου της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ μετά από ενδελεχή συζήτηση όλων των θεμάτων που αφορούν τη δράση της Συντεχνίας στους Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τα ευρύτερα θέματα που απασχόλησαν το Συνδικαλιστικό Κίνημα και τους εργαζόμενους πήρε τις πιο κάτω αποφάσεις.

 1. Συμφωνεί με τις γενικές θέσεις και τη δραστηριότητα της Συντεχνίας όπως καταγράφονται και αναλύονται στην Έκθεση Δράσης και την εισηγητική ομιλία του Γενικού Γραμματέα.

 2. Το Κυπριακό είναι πρόβλημα συνεχιζόμενης εισβολής και κατοχής.

Για σαρανταένα χρόνια, η Τουρκία κατέχει το 40% του Κυπριακού εδάφους, παραβιάζει και αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι σύνεδροι θεωρούν ότι έφτασε η ώρα να λυθεί το Κυπριακό στη βάση της Δικοινοτικής Διζωνικής Ομοσπονδίας, τα ψηφίσματα του Ο.Η.Ε., τις συμφωνίες κορυφής, καθώς επίσης το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Χαιρετίζει την εκλογή του κυρίου Ακιντζή στην ηγεσία των Τ/Κ λόγω των διαχρονικών θέσεων του στο Κυπριακό, και καλεί τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει την επιρροή της προς την Τουρκία ώστε να συνεργασθεί για την εξεύρεση δίκαιης λύσης και την επανένωση της Κύπρου και τους δύο ηγέτες να αξιοποιήσουν αυτή τη συγκυρία προς το συμφέρον του λαού μας Ε/Κ και Τ/Κ.

 1. Η Παγκόσμια Οικονομική Κρίση και η επικράτηση του Νεοφιλελευθερισμού στην Ευρώπη και την Κύπρο, επηρέασαν δραματικά και την Κύπρο. Οι εγκληματικές ενέργειες των Τραπεζών, η απουσία επαρκούς και ουσιαστικού ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές καθώς και οι αποφάσεις Αναστασιάδη-Eurogroup, το κούρεμα των καταθέσεων και το μνημόνιο, αποδείχτηκαν καταστροφικά για την Κυπριακή οικονομία, την κοινωνία, τους εργαζόμενους, και τους πολίτες, ιδιαίτερα τα αδύνατα στρώματα. Οι Σύνεδροι θεωρούν τις πολιτικές λιτότητας σαν αδιέξοδες και δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα μαζί με την ΠΕΟ για την ανατροπή τους, με στόχο την εφαρμογή οικονομικής πολιτικής ανάπτυξης για την αναζωογόνηση της οικονομίας και την αντιμετώπιση της ανεργίας, της φτώχειας, της εξαθλίωσης, και κοινωνικής πρόνοιας.

 2. Οι μνημονιακές πολιτικές επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό και τους Οργανισμούς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς επίσης και τους εργαζόμενους με τη μείωση μισθών και ωφελημάτων.

Το κλείσιμο Οργανισμών, ιδιαίτερα των Κυπριακών Αερογραμμών, η ψήφιση του Νόμου για τις αποκρατικοποιήσεις και την ιδιωτικοποίηση των κερδοφόρων Ημικρατικών Οργανισμών και η δραστική μείωση της χορηγίας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ζημιώνουν την οικονομία και βρίσκονται σε αντίθεση με το δημόσιο συμφέρον.

Η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ βρέθηκε από την πρώτη στιγμή να αντιπαλεύει αυτές τις πολιτικές γι’ αυτό οι σύνεδροι επαναβεβαιώνουν τη θέληση τους να συνεχίσουν να αγωνίζονται μαζί με άλλες συνδικαλιστικές, κοινωνικές, και πολιτικές δυνάμεις για την αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων, του ξεπουλήματος του δημόσιου πλούτου και της προάσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Προς το σκοπό αυτό το Συνέδριο καλεί τη Βουλή να καταργήσει ή να αναστείλει την εφαρμογή του Νόμου για τις αποκρατικοποιήσεις.

 1. Οι σύνεδροι καταδικάζουν τη συνεχιζόμενη στόχευση και την απαξίωση των εργαζομένων και των Οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και θεωρούν ότι χρησιμοποιείται συνειδητά και οργανωμένα από την Κυβέρνηση και άλλους παράγοντες για να πετύχουν τους στόχους της επιβολής αντεργατικών μέτρων και των ιδιωτικοποιήσεων.

 2. Το Συνέδριο διαφώνησε με το Νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναμένει τη ριζική αλλαγή της φιλοσοφίας του και προσβλέπει στην εξεύρεση συναινετικής λύσης που θα έχει σαν στόχους τον εκσυγχρονισμό, τη διεύρυνση της δημοκρατίας, την εγγύτητα στους πολίτες, και την παροχή αναβαθμισμένων και ποιοτικών υπηρεσιών μέσα από τη συμπελγματοποίηση και τη συνεργασία των Τοπικών Αρχών.

 3. Το Συνέδριο θεωρεί ότι το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί Δημοσίων Οργανισμών και Κρατικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2015», πιθανό να είναι αντισυνταγματικό και παραβιάζει το Ευρωπαϊκό κεκτημένο για την ανεξαρτησία κάποιων Οργανισμών και παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία τους. Καταργεί επίσης την αυτονομία και την ευελιξία τους, δημιουργεί προϋποθέσεις για κατάργηση και ιδιωτικοποίηση, και άλλων πέραν των υπό αποκρατικοποίηση Οργανισμών, και συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες στην Κυβέρνηση μετατρέποντας τους ουσιαστικά σε κυβερνητικά Τμήματα. Καλεί την Κυβέρνηση να το αποσύρει και να επικεντρωθεί σε μέτρα εκσυγχρονισμού του θεσμικού τους πλαισίου και καλύτερου ελέγχου.

 4. Το Συνέδριο έχει διαπιστώσει ότι η Κυβέρνηση παραβιάζει τις αρχές της χρηστής διοίκησης και με τις ενέργειες της έπληξε ανεπανόρθωτα τους ανεξάρτητους θεσμούς. Επιπρόσθετα, όχι μόνο δεν έδειξε την αναγκαία προσήλωση στο θεσμό των εργασιακών σχέσεων και του κοινωνικού διαλόγου αλλά στην προσπάθεια της να επιβάλει τα μνημονιακά μέτρα, εφαρμόζοντας στην ουσία και τη δική της φιλοσοφία, καταστρατήγησε τους θεσμούς αυτούς και ανέχτηκε την παραβίαση των συλλογικών συμβάσεων και την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Με αυτά τα δεδομένα οι Σύνεδροι αποφάσισαν να θέσουν ψηλά στις προτεραιότητες της Συντεχνίας την περίοδο που ακολουθεί τη διαφύλαξη των θεσμών, των συλλογικών συμβάσεων, την προστασία των κοινωνικών ωφελημάτων όπως Ταμεία Σύνταξης, Προνοίας, Υγείας και Ευημερίας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για επαναφορά τους σε αποδεκτά επίπεδα την κατάλληλη περίοδο.

 5. Το Συνέδριο καλεί την Κυβέρνηση να εγκαταλείψει την πολιτική της εμπορευματοποίησης, του ξεπουλήματος της υγείας και της αλλαγής της φιλοσοφίας του ΓΕΣΥ, και να προχωρήσει στην άμεση εφαρμογή του στη βάση της κοινωνικής συμφωνίας που υπάρχει από το 2001.

 6. Το Συνέδριο καταδικάζει την προκλητική και αντιδεολογική ενέργεια της ΟΕΒ να ετοιμάσει Νομοσχέδιο για την απαγόρευση της απεργίας στις ουσιώδεις υπηρεσίες, παραβιάζοντας το θεσμό του Κοινωνικού Διαλόγου. Οι εργαζόμενοι απορρίπτουν τέτοιες αυταρχικές συμπεριφορές που στοχεύουν στην εξουδετέρωση της συνδικαλιστικής και κοινωνικής αντίδρασης μέσα από την ποινικοποίηση του αναφαίρετου δικαιώματος στην απεργία.

 7. Το Συνέδριο εκτίμησε θετικά την ευρύτερη δραστηριότητα της Συντεχνίας μέσα από τις διεθνείς σχέσεις, τη συνεργασία με Τ/Κ οργανώσεις και ειδικά με την BES καθώς και τις μεγάλες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Η ανταλλαγή εμπειριών με την ΠΣΟ και οργανώσεις του εξωτερικού, ιδιαίτερα της Ελλάδας, και η επίδειξη της αλληλεγγύης έχουν ουσιαστική αξία. Οι σχέσεις με τους Τ/Κ εργαζόμενους μέσα από εκδηλώσεις και άλλη δραστηριότητα, συμβάλλουν στην κοινή προσπάθεια της δημιουργίας συνθηκών για την επανένωση της Κύπρου, την ειρηνική συμβίωση και τους κοινούς εργατικούς αγώνες. Η σημαντική προσφορά στον πολιτισμό και η αναγνώριση των καλλιτεχνών προσδίδει κύρος στη Συντεχνία και την ΠΕΟ. Για τους λόγους αυτούς το Συνέδριο αποφάσισε τη συνέχιση και ουσιαστική στήριξη των πιο πάνω σχέσεων και δραστηριοτήτων.

 8. Το Συνέδριο στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ανάπτυξης της Συντεχνίας, στη σωστή οργανωτική λειτουργία, την καλή οργανωτική συγκρότηση και συνοχή, και συγχάρηκε τα στελέχη σε όλους τους κλάδους για την πολύτιμη προσφορά τους. Το Συνέδριο θεωρεί πολύ σημαντικό να συνεχισθεί και να αναβαθμισθεί αυτή η προσπάθεια μέσα από την τακτική λειτουργία των τοπικών, των κλαδικών, των Επαρχιακών Επιτροπών, και των Παγκύπριων Σωμάτων, και να συστηματοποιηθεί η κατάρτιση των στελεχών, η επαφή και η ενημέρωση των εργαζομένων καθώς και η συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της Συντεχνίας.

Τέλος, το Συνέδριο αποφάσισε όπως η Συντεχνία αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ενότητας των εργαζομένων σε όλους τους Οργανισμούς και την δημιουργία συνθηκών συνεργασίας με κοινωνικές, πολιτικές δυνάμεις και τους πολίτες, προκειμένου να ενισχυθεί το μέτωπο αντίδρασης στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας. Στόχος η διαφύλαξη του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων, η προστασία των θεσμών, και η δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης της Οικονομίας.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ 8ΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ