Αλληλογραφία

You are here:Αρχική»Αλληλογραφία»Συμφωνία για τη διαχείριση των ρυθμίσεων ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης που προβλέπονται σε Συλλογικές Συμβάσεις ενόψει της υλοποίησης του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ)

Συμφωνία για τη διαχείριση των ρυθμίσεων ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης που προβλέπονται σε Συλλογικές Συμβάσεις ενόψει της υλοποίησης του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ)