Ανακοινώσεις

You are here:Αρχική»Ανακοινώσεις»Επιχορήγηση διακοπών ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ 2021

Επιχορήγηση διακοπών ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ 2021

 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΗΜΕΡΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ


1) Το ταμείο ευημερίας είναι κοινό για όλα τα μέλη Ωρομίσθιοι και υπάλληλοι όλων των επαρχιών όλων των οργανισμών.
2) Το ταμείο διοικείται από Ενιαία Διαχειριστική Επιτροπή, σε παγκύπρια βάση, αντιπροσωπευτική σε σχέση με την κάθε επαρχία, η οποία επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων σε σχέση με τη διαχείριση και τις παροχές του ταμείου.
3) Το ταμείο δεν λειτουργεί στην βάση ατομικής μερίδας αλλά στη βάση της αλληλεγγύης των μελών του. Οι παροχές στα μέλη δίνονται κατά κανόνα ανάλογα με το ύψος των εισφορών που εμβάζονται στο ταμείο από τον κάθε εργοδότη.
4) Κατά την κρίση της διαχειριστικής επιτροπής του ταμείου και στη βάση της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, θα παρέχεται οικονομική στήριξη και βοήθεια σε μέλη του ταμείου για αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών, θεμάτων υγείας και άλλων κοινωνικών παραμέτρων στη βάση αποδεδειγμένων αναγκών.
5) Οι παροχές στα μέλη δίνονται ανάλογα με το ύψος των εισφορών που εμβάζονται στο ταμείο από τον κάθε εργοδότη και που σήμερα είναι 0,5%-1% 2% και 2,5 ως εξής:

5.1) Σε κάθε περίπτωση όλα τα μέλη του ταμείου ανεξαρτήτως εισφορών απολαμβάνουν επιχορηγημένες διακοπές χωρίς καμιά εξαίρεση.
5.2) Όσοι ανήκουν στη κατηγορία που οι εισφορές είναι 0,5% κάθε 2ο έτος θα απολαμβάνουν επιχορηγημένων διακοπών και θα τους παρέχεται ένα γεύμα σε εστιατόριο ή διαμονή με ένα γεύμα στα αναπαυτήρια της οργάνωσης μας.
5.3) όσοι ανήκουν στη κατηγορία που οι εισφορές είναι 1% θα επωφελούνται κάθε χρόνο επιχορηγημένων διακοπών και κάθε χρόνο ένα γεύμα σε εστιατόριο ή διαμονή με ένα γεύμα στα αναπαυτήρια της οργάνωσης μας.
5.4) όσοι ανήκουν στην κατηγορία με εισφορές 2% και πάνω θα επωφελούνται κάθε χρόνο επιχορηγημένων διακοπών διπλάσιας αξίας από το σημ 5.3 και επιπρόσθετα κάθε χρόνο ένα γεύμα σε εστιατόριο και διήμερη διαμονή (1 διανυκτέρευση) της οικογένειας τους με γεύμα στα αναπαυτήρια της οργάνωσης ή σε άλλα καταλύματα.

Σημειώνεται ότι τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα λειτουργούν σχέδια επιχορηγημένων διακοπών του Ταμείου.
Ανάλογα σχέδια διακοπών ίδιας περίπου αξίας επιχορήγησης θα αρχίσουν να λειτουργούν από το Ταμείο από το Σεπτέμβριο 2020 για όλους τους μήνες του χρόνου σε εξοχικά καταλύματα και ξενοδοχεία σε όλη τη Κύπρο καθώς και οργανωμένες εκδρομές εκτός Κύπρου.
6) Η Διαχειριστική επιτροπή μπορεί, ανάλογα με τις ειδικές περιστάσεις και ανάγκες των μελών σε κάθε οργανισμό, να προσφέρει εναλλακτικά σχέδια και ωφελήματα ίδιας αξίας στη κάθε κατηγορία σε συνεννόηση με τα μέλη του ταμείου στον οργανισμό.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Ταμείο από το Σεπτέμβριο 2020 θα επεξεργαστεί σχέδια ωφελημάτων που εκτός από επιχορήγηση διακοπών θα περιλαμβάνουν χρήση βρεφοκομικών/νηπιοκομικών σταθμών, κέντρα αποκατάστασεις, κέντρα ευεξίας, γυμναστήρια, θεατρικές παραστάσεις, επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους, μουσεία, μουσικές σκηνές, συναυλίες, ψυχαγωγικά πάρκα κτλ.
7) Ανάλογα με την πορεία ένταξης στο ταμείο νέων οργανισμών θα διαφοροποιούνται/βελτιώνονται οι παροχές .
8) Η Διαχειριστική επιτροπή με ευθύνη του Υπεύθυνου Λειτουργίας του Ταμείου ο οποίος ορίστηκε ο συν.Δώρος Χαριλάου θα συντάσσει κάθε χρόνο προϋπολογισμό του Ταμείου την εφαρμογή του οποίου θα εποπτεύει και θα ελέγχει ο Γενικός Ταμίας της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ

Διαχειριστική Επιτροπή Ταμείου Ευημερίας ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ

9 Ιουνίου 2020