Ανακοινώσεις

You are here:Αρχική»Ανακοινώσεις»Συνάντηση με Υπουργό Οικονομικών

Συνάντηση με Υπουργό Οικονομικών

Αντιπροσωπεία της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ αποτελούμενη από το Γ.Γ. της συντεχνίας Νίκο Γρηγορίου και τον Αν.Γ.Γ.Σύμο Ευτυχίου μαζί με τους αντίστοιχους της ΟΗΟ-ΣΕΚ είχαν συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών με τον οποίο συζήτησαν θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κύριο θέμα συζήτησης ήταν η διαδικασία πλήρωση των κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα ,όπου η χρονοβόρα διαδικασία αποπαγοποίησης των κενών θέσεων που προκύπτουν μετά από αφυπηρετήσεις οδηγεί τους οργανισμούς σε μη επαρκή στελέχωση και στην εργοδότηση εργαζομένων με αρρύθμιστες μορφές απασχόλησης με βασικότερη αυτή της αγοράς υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα.

Υπήρξε συναντίληψη για τα προβλήματα που δημιουργούνται με την υφιστάμενη κατάσταση και ως εκ τούτου η σύσκεψη κατέληξε σε συνεννόηση για κοινή προσπάθεια αλλαγής του τρόπου πλήρωσης τους με την κατάργηση της υφιστάμενης διαδικασίας αποπαγοποίησης και την εφαρμογή συστήματος άμεσης πλήρωσης τους από τους οργανισμούς. Προς τούτο θα συνεχίσει η συζήτηση με στόχο να υπογραφεί σχετικό πρακτικό συμφωνίας.

Στη συνάντηση τέθηκε η θέση αρχής των συνδικαλιστικών οργανώσεων για πλήρωση των μόνιμων αναγκών των οργανισμών με μόνιμο προσωπικό αλλά και η απαίτηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων εκεί και όπου δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέραν της αγοράς υπηρεσιών για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα να εξευρεθεί ο νόμιμος τρόπος ρύθμισης των όρων εργοδότησης των εργαζομένων στους ιδιώτες εργολάβους με τον ίδιο τρόπο που υπάρχει στους πρότυπους κανόνες για έργα του δημοσίου.

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν με τον υπουργό ήταν η απαίτηση των συντεχνιών για άμεση κατάργηση του 10% αποκοπή από τους μισθούς των νεοεισερχομένων χαμηλόμισθων εργαζομένων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα αφού πρόκειται για άδικο μέτρο που δημιουργεί διάκριση αφού δεν αποκόπτεται για τις ψηλότερες κλίμακες αλλά και μέτρο που παρέμεινε από την περίοδο των μεγάλων αποκοπών λόγω της κρίσης καθώς και η επαναφορά των επιδομάτων στα προ της κρίσης επίπεδα καθώς και η επαναφορά όλων των άλλων επιδομάτων στα προ της κρίσης επίπεδα.

Πρόθεση του Υπουργείου είναι η συζήτηση των πιο πάνω μέσα στα πλαίσια ευρύτερου διαλόγου για το μισθολόγιο του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα .Η θέση που έκφρασε η ΣΗΔΗΚΕΚ σε ότι αφορά την αποκοπή του 10% από τους νεοεισερχόμενους είναι η άμεση κατάργηση του χωρίς άλλη διασύνδεση.

Συζητήθηκε επίσης η κατάργηση της αναλογιστικής μείωσης των επαγγελματικών συντάξεων και εφ’ άπαξ σε περίπτωση πρόωρης αφυπηρέτησης ,θέμα για το οποίο ο Υπουργός ήταν ξεκάθαρα αρνητικός αφού θα επιφέρει σημαντικό κόστος στα δημόσια ταμεία.

Συναντίληψη υπήρξε στο θέμα της τηλεργασίας αφού οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αναμένουν το αποτέλεσμα συζήτησης του θέματος στο επίπεδο του εργατικού συμβουλευτικού σώματος και να επανέλθουν για εξειδικευμένη ρύθμιση ζητημάτων σε σχέση με το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό ότι το νομοσχέδιο για το νέο συνταξιοδοτικό έχει περάσει από νομοτεχνικό έλεγχο και σύντομα θα πάει υπουργικό και ακολούθως για ψήφιση στο κοινοβούλιο με την όλη προσπάθεια να ολοκληρώνεται τέλος Μαΐου.

Τέλος συμφωνήθηκε ότι θα θεσμοθετηθούν οι συναντήσεις με τον Υπουργό Οικονομικών οι οποίες θα γίνει προσπάθεια να πραγματοποιούνται κάθε δίμηνο με στόχο το καθορισμό πολιτικής σε σημαντικά εργασιακά θέματα.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ

29/4/2022