Εκδήλωση διαμαρτηρίας στην ΤΑ στις 24/07/2017 - Γ.Γ. ΣΗΔΗΚΕΚ