Μήνυμα στήριξης των εργαζομένων στη Τοπική Αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση του κορονοιού covid 19

 
Μήνυμα στήριξης των εργαζομένων στη Τοπική Αυτοδιοίκηση απο τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ στη μάχη που δίνουν και αυτοί για την αντιμετώπιση του κορονοιού covid 19