Ο Πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ μιλά σε συγκέντρωση Δημοτικών Αστυνομικών (2013) και τους ανακοινώνει την απόφαση των κυβερνώντων για διάλυση της υπηρεσίας από τους Δήμους

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ μιλά σε συγκέντρωση Δημοτικών Αστυνομικών και τους ανακοινώνει την απόφαση των κυβερνώντων για διάλυση της υπηρεσίας απο τους Δήμους. Απόφαση που προκάλεσε πανελλήνιες κοινητοποιήσεις των εργαζομένων στους ΟΤΑ. (2013)